Join Inszicht LinkedIn Group
INFORMATIE
Speciaal voor Overheden

Kennis & informatie abonnement voor gemeenten

Parkeren loopt als een rode draad door verschillende portefeuilles en beleidsterreinen. Het parkeerbeleid van uw gemeente heeft impact op bedrijvigheid, leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Een actueel en relevant onderwerp dus voor zowel bewoner, bedrijven als bestuurders. 

Voor een gemeente is het zaak op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen. En van de belanghebbenden en actieve marktpartijen. Kennis is de basis voor beslissingen van het gemeentebestuur. Maar hoe blijf je bij in een markt met replica watches online zo’n brede impact en zoveel spelers en regels? 

ParkingInfo biedt een kennisabonnement speciaal voor overheden voor slechts € 495,- per 12 maanden. Met toegang tot de totale nieuws- en kennisdatabase plus jaarlijks deelname aan de vier kennisevenementen (met twee personen). Meld u hier aan 

 

Actuele onderwerpen 

Parkeren is altijd een actueel onderwerp voor een gemeente. Bewoners, bedrijven en bezoekers hebben er op allerlei niveaus en momenten mee te maken. 

Parkeren en Privacy

Parkeerregistratie wordt steeds meer een digitale aangelegenheid. De traditionele kaartjesautomaat voor straatparkeren verdwijnt langzaam door kentekenparkeren en de opmars van de parkeerapps als Parkmobile. Maar wat gebeurt er met die data? Hoe gaan gemeenten en de samenwerkende dienstverleners hiermee om? Voldoet de staande praktijk aan de nieuwe regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?  Moeten gemeenten een Verwerkingsovereenkomst sluiten met de aanbieders? 

Energietransitie en milieubelasting

Mobiliteit is een prominent onderwerp in de energietransitie. Gemeenten stimuleren elektrisch rijden door e-parkeervergunning uit te geven, meer laadplaatsen beschikbaar te stellen en elektrische voertuigen voorrang te geven bij parkeren. In sommige gemeenten zijn proeven gestart met de inzet van elektrische fietsen als vervoersmiddel voor bewoners en bezoekers.

Ook in de terugdringing van CO2- en fijnstofuitstoot is veel winst te behalen door maatregelen en technologie. Zo zijn zogeheten zoekkilometers in grote steden te verlagen door bijvoorbeeld een geleidingssysteem in te zetten. Alleen al in Amsterdam leggen bewoners dagelijks 50.000 extra kilometers per dag af op zoek naar een parkeerplaats. 

Parkeren en btw

Zijn gemeenten btw-plichtige ondernemers als het gaat om parkeren op de openbare weg? Volgens uitspraak van het Gerechtshof niet. Maar dan leidt btw-heffing bij betaald parkeren op straat wel tot concurrentieverstoring. Want particuliere bedrijven die parkeergarages of afgesloten parkeerterreinen exploiteren zijn wel btw-plichtig. Een andere kwestie is dat de Hoge Raad recent heeft uitgesproken dat een gemeente niet verplicht kan worden om een btw-factuur uit te reiken voor een naheffingsaanslag voor straatparkeren.  

De nieuwe Omgevingswet

In 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. Gemeenten krijgen daardoor meer beleidsvrijheid. Maar de Omgevingswet verplicht de gemeente ook een omgevingsvisie te maken. In de omgevingsvisie moet rekening gehouden worden met de verschillende belangen in een gebied. Wat betekent dat voor parkeren? Hoe worden bijvoorbeeld de parkeernormen geborgd in de planregels?

ParkingInfo copyright