Elektrisch laden met een betaalpas

15 Feb 2021
Elektrisch rijden beleeft door de druk op CO2-normen en fiscale stimulering een stormachtige groei. Dit heeft ook geleid tot een wildgroei aan type laadstations, connectoren, aanbieders, tarieven en afrekensystemen. Worldline maakt het betalen van oplaadsessies voor elektrische rijders nu als eerste een stuk eenvoudiger door af te kunnen rekenen met de eigen betaalpas.
 
 
Nieuwe regels moeten leiden tot uniformiteit
Het resultaat van alle promotie- en stimuleringsmaatregelen is dat er in Nederland begin 2020 ruim 200.000 auto’s met een stekker rondrijden. In 2019 was de helft van het aantal nieuw geregistreerde auto’s elektrisch. Naar verwachting zullen er in 2030 rond de 1.9 miljoen elektrische auto’s in Nederland rondrijden.
 
Om elektrisch rijden mogelijk te maken, zijn laadpalen of laadstations noodzakelijk. In het Bouwbesluit en Besluit Bouwwerken Leefomgeving staat dat er bij zowel nieuwbouwwoning projecten als renovaties van parkeervoorzieningen verplicht elektrische laadinfrastructuur aangelegd moet worden bij 1 op de 10 parkeerplekken. Gemeentes en projectontwikkelaars moeten hier rekening mee houden in hun bouwbestekken. 
 
Bij de snelle groei van het aanbod van openbare laadinfrastructuur is nog weinig aandacht geweest voor standaardisatie. Als gevolg hiervan zijn er veel verschillende laad- en betaalinfrastructuren ontstaan. Meestal zijn dit gesloten betaalsystemen met een specifieke laadpas of laadapp, waarmee elektrische rijders bij een beperkt aantal laadstations kunnen betalen. Voor een reis met een elektrische auto van Zweden naar Italië heeft een berijder al snel veel verschillende laadpassen nodig.
 
De Europese Unie wil meer uniformiteit in de laadtechniek, betaalmechanisme en transparantere tarifering. Daartoe is er wetgeving opgesteld waarin internationaal betaalverkeer vanaf 2021 verplicht wordt op elke nieuwe openbare laadpaal.
 
 
 
Worldline gaat voorop in de race
Vlakbij het racecircuit in Zandvoort heeft de Gemeente Bloemendaal de nieuwe P1 en P2 parkeerterreinen voorzien van een laadpaal met daarin een VALINA betaalautomaat geïntegreerd. De laadsessies kunnen nu betaald worden met een gewone betaalkaart.
 
Op deze manier kan de laadsessie direct betaald worden door bezoekers van binnen en buiten Nederland. Er is een speciale functionaliteit ontwikkeld die er voor zorgt dat de betaling volledig in lijn is met het gedrag van de laadpaal. Bij aanvang wordt er een autorisatie gevraagd bij de bank. Vervolgens kan gestart worden met het laden en wordt na afloop het correcte bedrag voor het gebruik van de rekening van de berijder ingehouden.
 
Deze oplossing is samen met partners Maxem en Alfen gerealiseerd en dit is de eerste openbare laadopstelling die gereed is voor open internationale betaalstandaarden.