Checklist ‘Parkeren in de 1,5-metersamenleving’

19 May 2020

COVID-19 zorgt ervoor dat ook met andere ogen gekeken moet worden naar de invulling van het parkeervraagstuk. Hoe wordt er binnen het parkeren vormgegeven aan de 1,5-metermaatschappij, welke aanpassingen zijn noodzakelijk?

Spark heeft een checklist opgesteld, die voor beleidsmakers en beheerders van parkeerlocaties als afwegingskader kan dienen bij het nemen van korte termijn maatregelen.

Aan de hand van de customer journey van de klant naar 3 verschillende tussenstations (fietsenstallingen, straatparkeren en parkeergarages), doen we suggesties voor maatregelen die u kunt nemen om de parkeerder in staat te stellen de 1,5-meterregel zo goed mogelijk toe te passen. Hierbij benadrukken we drie belangrijke aspecten: informeren, doseren, beheren.

We hopen op deze manier samen met u bij te dragen aan het faciliteren van de parkeerder in de 1,5-metermaatschappij.

Bekijk de Checklist ‘Parkeren in de 1,5-metersamenleving’ op onze website. Of open deze pdf.

Meer weten over deze checklists? Neem contact op met Welmoed Rieff via info@spark-parkeren.nl of 070 – 31 77 005.

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE