Parkeergarage Castellum in Woerden volledig toekomstbestendig

19 Feb 2020
  • Tekst: Marvin van Kempen Beeld: Remmers

Parkeergarage Castellum in Woerden, in 2006 opgeleverd, heeft niet alleen een logistieke en verbindende, maar ook een maatschappelijke rol. Juist daarom was het extra vervelend om te signaleren dat er slijtage ontstond. Een projectteam met enthousiaste verduurzamers heeft ervoor gezorgd dat de parkeergarage nu volledig toekomstbestendig is.

Castellum werd in 2006 opgeleverd aan de gemeente Woerden en is daarmee al meer dan 10 jaar in eigendom. Eerder dan verwacht kwamen de eerste meldingen over lekkages, verkleuringen en slijtage. Dat gaf het startschot voor een gemotiveerd projectteam, dat aan de slag ging met vernieuwing. “Met deze ingreep herstellen we de esthetiek, de veiligheid en de waarde.”

Het is de enige parkeergarage in Woerden die ook als museum fungeert en laat archeologische resten van de Romeinse tijd zien. “Er zijn reconstructietekeningen die je bijvoorbeeld Woerden 7, een beroemd schip, laten zien”, geeft beleidsmedewerker Marius van Asselt van gemeente Woerden aan. “Ook tref je hier het Romeinse aardewerk aan.”

Maatschappelijke rol

De garage heeft dus niet alleen een logistieke en verbindende, maar ook een maatschappelijke rol. Mede daardoor is de esthetische waarde van de garage van groot belang. “Juist daarom was het extra vervelend om te signaleren dat er slijtage ontstond, wat we nog niet zo snel na de bouw hadden verwacht”, vertel Van Asselt. “Zo ontstonden er lekkages door de waterdruk en waren er scheurtjes en verkleuringen te zien op diverse plekken. De slijtage was onverwacht, maar vast stond dat we er iets aan wilden doen.”

Kennispartners

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijke verduurzamingsroutes, zocht Van Asselt actief kennisdeling op. “Onze vaste leverancier Bevela bracht ons in contact met Remmers”, gaat Van Asselt verder. “Zij pakten al snel de rol van adviseur op.” Het eerste contact werd in oktober 2015 gelegd. “We inventariseerden eerst wat de huidige situatie in de parkeergarage was en wat de verwachtingen van de gemeente Woerden zijn, naar de toekomst toe”, brengt divisiemanager bouw Ruben Vugteveen van Remmers naar voren. “Essentieel bij onderhoud is het vinden van de juiste partners. Als leverancier kun je een treffende oplossing hebben voor een probleem, maar het succes schuilt hem in de duurzame samenwerkingen.”

Samen met Bejan en NVT Onderhoudsgroep Oost werd gezocht naar een systeem dat de garage weer revitaliseert. “We ontvingen een bestek van de gemeente Woerden en overlegden over de verschillende type maatregelen”, vertelt projectmanager Mark Hofhuis van NVT Onderhoudsgroep Oost. “In hoofdlijnen ging het om het verhelpen van lekkages door injecties, het coaten van de rijbanen en een deel van de parkeervlakken en het dichtzetten van scheuren. We brachten een coating aan van Remmers die rekbaar is. Op de onderste verdieping hebben we met een watergedragen coating verwerkt.”

Na de verduurzaming is de parkeergarage weer veilig en is de uitstraling weer op het beoogde niveau

Na de verduurzaming is de parkeergarage weer veilig en is de uitstraling weer op het beoogde niveau
 

De producten die werden toegepast, zijn speciaal ontwikkeld voor toepassing in parkeergarages. “Ze zijn bijvoorbeeld ongevoelig voor het wit uitslaan”, weet Vugteveen. “We onderzoeken onder andere verkeersintensiteit om een oplossing te adviseren die precies aansluit op de behoefte. Daarnaast zijn we ook transparant over wat er wel en niet wordt geleverd qua oplossing. Zo weet de klant precies wat hij krijgt en op welke kwaliteit hij kan rekenen de komende jaren. Bij dit soort realisaties zit het hem in de details, dus logischerwijs besteden we daar aandacht aan.”

Overlast minimaliseren

De ontzorging van A tot Z voor het toekomstbestendig maken van de parkeergarage kon rekenen op enthousiasme van het hele projectteam. Voor Bejan paste het traject van engineering en onderhoud goed in het expertiseveld. “We hebben ons gericht op het uitwerken van de gehele bestekvorming en maakten keuzes voor coating en werkzaamheden”, vertelt Wim Jansen van Bejan. “Gemeente Woerden zocht de beste duurzame oplossing voor het afdichten van de lekkages en scheuren, met zo min mogelijk overlast voor de omgeving.”

Het werd een onderhandse aanbesteding, waarbij Bejan vanuit ervaring leveranciers selecteerde. “We zijn al 25 jaar aan de slag in deze markt, dus we weten welke partijen we met het werk kunnen vertrouwen. De oplossingen die we hebben gekozen, is geselecteerd op sluitvastheid, antislip, scheuroverbrugging en esthestische waarde. De uitdagingen waren het verbeteren van afwerkingen, garanderen van waterdichtheid en het verhogen van de esthetische waarde. Dit alles met zo min mogelijk overlast.”

Om de overlast te beperken, werd het werk in fases uitgevoerd. “We hebben veelvuldig afstemming gehad met de gemeente over de uitvoering van werken”, geeft Hofhuis aan. “Vooral over de kritische punten in de parkeergarage, zoals een kruising. Door goede afstemming te houden over het werk, wisten we overlast tot een minimum te beperken. Daarnaast hielden we rekening met bijvoorbeeld feestdagen als Koningsdag, toen we zoveel mogelijk parkeervakken beschikbaar wilden hebben voor de bereikbaarheid van de stad.”

De succesfactoren

De samenwerking met de andere partners en vooral de communicatie ziet Hofhuis dan ook als een succesfactor. “Het is essentieel om niet alleen met de opdrachtgever goed te overleggen, maar ook met elkaar.” Daar sluit Vugteveen zich bij aan. “Voor ons is niet het product dat we leveren het belangrijkste, maar het doorgronden van de wens en het voorzien in het doel van de klant. Daar hoort een duurzame samenwerking onlosmakelijk bij. Het resultaat wat we met elkaar bereikt hebben is dat de vloer van de parkeergarage weer veilig is en de uitstraling weer op het beoogde niveau is.”

Duurzame communicatie

Ook voor gemeente Woerden blijkt de component ‘duurzame communicatie’ een belangrijke component om het project te laten slagen. “We kregen een net rapport van de situatie rondom het onderhoud en het repareren van de scheuren en lekkages”, geeft Van Asselt aan. “Die kennisdeling zoeken we ook actief op en het is voor ons belangrijk dat de betrokken partijen hier een complete invulling aan geven.”

Zo werd een werkomschrijving gemaakt met het advies van Remmers en de technische omschrijvingen. “Dat werd aangeleverd door Bejan,” gaat Van Assselt verder, “en dat zorgde ervoor dat wij ontzorgd werden aan de verduurzaming. Daarnaast gaven zij advies en begeleidden ze uitvoering.” Vugteveen ziet nog meer toegevoegde waarde: “Bejan houdt ons scherp en brengt kennis vanuit de diverse partners samen. Daarnaast zorgen we met elkaar ervoor dat we kritisch blijven op elkaar, zelfs tijdens de uitvoeringsfase. Hebben we wel de juiste keuzes gemaakt en hoe zorgen we ervoor dat de projectpartners nóg dichter bij elkaar komen dan ze al waren?”
 

Bron: Parkeer 24
Bron: Duurzaam Gebouwd