Parkeergarage LangeLand Ziekenhuis Zoetermeer opgeleverd

7 Feb 2020

De nieuwe parkeergarage voor het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer is vlak voor de feestdagen opgeleverd en in gebruik genomen. De parkeervoorziening heeft een capaciteit van 350 parkeerplaatsen en is bestemd voor patiënten en personeel van de diverse zorgbedrijven rondom de nieuwe parkeervoorziening.

Ontwerp

De gevel is ontworpen door EGM architecten en bestaat uit gevelbekleding van schanskorven met begroeiing. Hierdoor heeft de parkeergarage een passende uitstraling gekregen binnen de groene omgeving en worden auto's direct vanaf de gebruikersfase uit het zicht van de omgeving onttrokken.

Parkeervraag

In verband met toename van het aantal patiënten ontstond er behoefte aan meer parkeergelegenheid rondom het ziekenhuis. De opdracht werd in het voorjaar van 2019 aan ons gegund na het doorlopen van een aanbestedingsprocedure. Het ontwerp van EGM is op detailniveau door ons geoptimaliseerd op basis van ons modulaire parkeersysteem. Uiteindelijk hebben we de parkeergarage ongeveer twee weken eerder dan contractueel afgesproken opgeleverd.