Rekenkamer onderzoekt parkeergarages en fietsenstallingen

15 Jan 2020
  • Foto Rinus van Denderen

De onafhankelijke rekenkamer van Amersfoort is een onderzoek gestart naar de parkeergarages en fietsenstallingen in de stad.

Op welke aspecten kan (het beleid voor) het parkeren en stallen in de openbaar toegankelijke parkeergarages en openbare bewaakte fietsenstallingen worden verbeterd? En in hoeverre zijn de parkeergarages en fietsenstallingen toegerust voor een autoluwe binnenstad? Daarnaast wil zij naar eigen zeggen ook inzicht bieden in 'de beleving van bezoekers die gebruik maken van deze garages en stallingen'.

Het doel van het onderzoek is aanbevelingen te kunnen doen voor verbetering van het geheel van parkeren en stallen en dienstbaar te zijn aan de plannen voor een autoluwe binnenstad. Het plan van aanpak van het onderzoek is te vinden op de website van de rekenkamer, www.amersfoort.nl/rekenkamer. Voor de uitvoering van het onderzoek is onderzoeksbureau Mr.Y Parking Guest in de arm genomen.

REKENKAMER Rekenkamer Amersfoort is een onafhankelijk orgaan met als taak het toetsen van het door de gemeente gevoerde bestuur. De rekenkamer voert onderzoeken uit en doet naar aanleiding daarvan aanbevelingen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit over deze aanbevelingen.