Starthandeling parkeervoorziening station Dieren

11 Oct 2017

Wethouder Nicole Olland van gemeente Rheden heeft vanmorgen het officiële startsein gegeven voor de bouw van de parkeervoorziening bij station Dieren.

Onder belangstelling van onder andere omwonenden, afgevaardigden van provincie Gelderland en gemeente Rheden en medewerkers van Ballast Nedam Parking plaatste de wethouder samen met twee omwonenden de eerste poer van de nieuw te bouwen parkeergarage.

Parkeergarage
Aan de noordzijde van het station bouwt Ballast Nedam Parking een moderne parkeergarage met twee verdiepingen waarvan de onderste laag half verdiept is. Een ‘groene’ wand aan de kant van de Prins Bernhardlaan waarborgt de privacy van bewoners en beschermt de woningen aan die kant tegen geluidsoverlast. De voorbereidingen voor de parkeervoorziening in Dieren zijn in volle gang. In de parkeervoorziening worden in totaal 345 plaatsen gerealiseerd.

Voorjaar in gebruik
De parkeervoorziening maakt onderdeel uit van het programma Traverse Dieren. Als alles volgens plan verloopt, kan de parkeervoorziening in het voorjaar van 2018 in gebruik genomen worden.

Comfortabele overstap van auto op trein
Nadat de parkeervoorziening klaar is, wordt het stationsgebied ingericht als verblijfsgebied voor voetgangers en treinreizigers. De passerelle (inclusief liften) is inmiddels in gebruik. Deze voetgangersbrug over het spoor ontsluit het perron en verbindt de openbare ruimte in noord en zuid. De nieuwe parkeervoorziening moet ervoor zorgen dat de huidige parkeeroverlast in de woonstraten rond het station tot het verleden behoort. De parkeervoorziening krijgt een directe loopverbinding met het station waardoor reizigers snel en comfortabel kunnen overstappen van auto op trein.

Foto: Aart van Raalte