Nieuw Zaailand - beste parkeergarage van dit jaar

6 Apr 2013

Voor de Nationale Parkeertest 2013 zijn 80 parkeergarages in 28 steden onderzocht.
ln deze test staat de beleving van het winkelbezoek aan de stad centraal.

De Beste Parkeergarage van dit jaar - Nieuw Zaailand in Leeuwarden - scoort op verschillende onderdelen van deze test goed tot zeer goed.

Allereerst zijn de tarieven in 2013 niet verhoogd. Tevens wordt een kleine tijdseenheid voor taríefopbouw gerekend. ln de stad Leeuwarden was op het moment van testen de doorstroming prima. Tevens is de routering naar de betreffende parkeergarage zeer goed. Op het gebied van onderhoud scoort de Zaailandgarage op het moment van testen uitmuntend. Het is een overzichtelíjke parkeergarage, met goed aangegeven uitgangen. Daarnaast zijn de palen in de parkeergarage opgevrolijkt met een frisse groene kleur.