Orange Investment Managers met haar partners voegt 120 miljoen euro aan parkeergarages aan haar AuM toe

12 Jan 2018

In 2017 heeft Orange Investment Managers haar positie de markt voor parkeergarages gevestigd met 120 miljoen euro aan nieuwe parkeergarage aankopen in Europa.

Wij zijn verheugd met dit resultaat. De parkeergarage vastgoedmarkt in Europa is een niche en erg versnipperd, waardoor het lastig is een goed gespreide portefeuille in Europa op te bouwen. Jouke Schneider, Directeur van Orange IM: “Met de recente aankoop in Ierland hebben we dit jaar voor onze clientèle een portefeuille opgebouwd van 6 parkeergarages met ca. 3,750 parkeerplaatsen, verdeeld over 4 landen.”

“Orange Investment Managers verwacht dat deze sterke groei de komende periode doorzet en daarmee de komende 2 jaar de parkeergarage portefeuille verder uit te breiden naar een omvang van 500 miljoen euro”. “Daarbij zijn locatie, kwaliteit en duurzaamheid essentieel voor onze clientèle”, aldus Schneider.

Orange Investment Managers, is een Europese investment manager die gespecialiseerd is het acquireren, managen en financieren van parkeergarage vastgoed.